Mnoho let jsem pracovala ve vědeckých ústavech v Moskvě, zabývala se výzkumem kovů a slitin pomocí metod strukturální analýzy jakožto rentgenografie, elektronová mikroskopie, ochranou kovů proti korozi a opotřebování, databázemí neželezných kovů a slitin.

Paralelně jsem hodně překládala z angličtiny a polštiny do ruštiny pro Národní centrum překladů, hlavně, v oblastech metalurgii, kovů, materiálového inženýrství a metod strukturální analýzy.  

 

Překlady a tlumočení

 

V současné době překládám z češtiny, angličtiny, polštiny a slovenštiny do ruštiny, z ruštiny do češtiny a angličtiny.  

Tematika překladů: metalurgie, konstrukční materiály, strojírenství, stavebnictví, doprava, letectví, nukleární energetika, počítače, informační technologie, software, návody a instrukce k použití a údržbě, právo (smluvní dokumentace), účetnictví, reklamní materiály pro hotely a pohostinství, včetně jídelních lístků apod.   

 

Průvodcovské služby

 

Jsem absolventka školy cestovního ruchu TYRKYS z r. 1997, pracuji jako průvodkyně pro rusky mluvicí turisty. Provádím prohlídky Prahy, výlety po celé České republice, stejně jako do Drážďan, Řezna, Norimberku aVídni.

Neustále rozšiřuji své znalostí tím, že navštěvuji přednášky a exkurze rodilých profesionálních průvodců, také studuji odbornou literaturu a zdroje o dějinách ČR, Prahy a Evropy.  

 

Hodiny ruštiny

 

Vyučuji ruštinu ve firmách a individuálně. Poněvadž jsem rodilý mluvčí, nemám problém okamžitě slyšet veškeré chyby žaků, například, nesprávnou výslovnost, slovosled, chybné použití gramatiky. 

Učím studenty nejen literárnímu a obchodnímu jazyku, ale i každodennímu jazyku, který člověk slyší v ulici.   

Pomáhám studentům připravit se  na zloušku STANAG.

Dva z mých žáků pracovalí na velvyslanectví ČR v Moskvě. 

 
 

Technické poradenství

 

Fyzika a technické vědy - to je moje životní poselství, ve kterém mám rozsáhlé zkušenosti a zároveň vášeň. Neustále sleduji dění ve světě konstrukčních materiálů: kovů a slitin, plastů, kompozičních materiálů, nanomateriálů; v oblastí  vývojů nových materiálů všude ve světě, výzkumů jejich vlastností, použití v různých průmyslových odvětvích. 

Díky tomu jsem připravená poskytnout konzultace ohledně používání konstrukčních materiálů v pracovním prostředí zákazníka.